Een brandmeldinstallatie is bedoeld voor het detecteren (ontdekken) van de brand, het melden van de brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. Een ontruimingsinstallatie zorgt voor de alarmering van mensen die binnen het gebouw aanwezig zijn zodanig dat zij binnen redelijke tijd uit het gebouw kunnen vluchten. Wij kunnen zowel in eigen beheer als samen met een ontwerpend leverancier alle fabricaten aanleggen van Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties onder NCP certificatie.

Een brandmeldinstallatie en/of een ontruimingsinstallatie kunnen verplicht gesteld worden vanuit de gemeentelijke bouwverordening. Een brandmeldinstallatie van Doornkamp Elektrotechniek voldoet altijd aan de wettelijk regelgeving (NEN 2535, NEN 2575, NPR 2576 etc.). Daarnaast voldoet hij aan uw eisen of die van uw gemeente en/of verzekeraar.

Wanneer heb ik een brandmeldinstallatie nodig?

 • Dat is afhankelijk van wat voor soort bedrijf u heeft. De bouwverordening (en tevens het bouwbesluit) maakt gebruik van verschillende gebruiksfuncties. In de horeca is dit meestal een bijeenkomstfunctie (bijvoorbeeld restaurants, cafes, discotheken etc.) of een logiesfunctie (hotels en andere logiesverstrekkende bedrijven). Volgens het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een bedrijf met een logiesfunctie een brandmeldinstallatie nodig wanneer:
  • er meer dan 250 m2 gebruiksoppervlakte is óf; het gebouw uit meer dan 1 bouwlaag bestaat 
  (slechts niet-automatische bewaking nodig zonder directe doormelding aan de brandweer) óf;
  • de hoogste vloer van een verblijfsruimte hoger is dan 5 meter.
 • Een bedrijf met een bijeenkomstfunctie heeft een brandmeldinstallatie nodig wanneer:
  • er meer dan 1000 m2 gebruiksoppervlakte is én er meer dan 1 verblijfsruimte is bestemd voor 
  bezoekers óf;
  • er meer dan 5000 m2 gebruiksoppervlakte is óf;
  • de hoogste vloer van een verblijfsruimte tussen de 5 meter en 13 meter ligt én er is meer dan 
  1 verblijfsruimte óf;
- de hoogste vloer van een verblijfsruimte hoger ligt dan 13 meter óf;
  • het gebouw uit meer dan 1 bouwlaag bestaat (slechts niet-automatische bewaking nodig 
  zonder directe doormelding aan de brandweer) óf;
  • er meer dan 500 m2 gebruikersoppervlakte is (slechts niet-automatische bewaking nodig 
  zonder directe doormelding aan de brandweer)

Wanneer er vanuit de ruimte slechts in 1 richting kan worden gevlucht (bijvoorbeeld bij doodlopende gangen) gelden er andere regels.

Wanneer heb ik een ontruimingsinstallatie nodig?  

Een ontruimingsinstallatie is altijd nodig wanneer er een brandmeldinstallatie verplicht is. Wat is het verschil tussen een niet-automatische, gedeeltelijke en volledige bewaking van een brandmeldinstallatie? In de regel gaat het bij niet-automatische bewaking om handbrandmelders. Gedeeltelijke bewaking is een brandmeldinstallatie waarbij behalve handbrandmelders bij de slanghaspels, in gemeenschappelijke ruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico automatische brandmelders zijn aangebracht. Ruimten met een verhoogd risico kunnen bijvoorbeeld zijn technische ruimten, keukens en werkplaatsen. Volledige bewaking is een brandmeldinstallatie waarbij behalve de handbrandmelders bij de slanghaspels, in alle ruimten automatische brandmelders zijn aangebracht. Uitzondering hierop vormen ruimten waarin niet of nauwelijks brand kan ontstaan zoals kleine sanitairgroepen, sommige kasten en kleine kruipruimten. Of u een gedeeltelijke of volledige bewaking moet hebben kunt u terugvinden in de bouwverordening van uw gemeente. Uiteraard helpen wij u graag nagaan van deze informatie en het geven van adviezen voor uw specifieke situatie.